Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Vučko Daničič

Kdo smo

V projekt s češko šolo ZŠ Armenska 21 iz Brna smo vključeni kot partnerska šola. Z Osnovne šole Antona Ukmarja sodeluje 6 zaposlenih:

  • Andrej Mlinar, ravnatelj
  • Patricija Kravanja, učiteljica slovenščine – vodja projekta
  • Vučko Daničič, računalničar – skrbnik za eTwinnig
  • Gaja Jenko, učiteljica biologije – odgovorna za okoljsko vzgojo
  • Sandra Mihalič, učiteljica športa – gibanje in zdravo življenje
  • Kristina Vižintin, računovodja

 Vključenih je 20 učencev iz 5. in 6. razreda.

OŠ Antona Ukmarja Koper

in

ZŠ Armenska 21                                                   

Digitalne kompetence

Sodelujoči bomo za delo uporabljali spletno platformo eTwinning. V varnem virtualnem učnem okolju TwinSpace se bomo srečevali sodelujoči učenci in mentorji. Izmenjavali si bomo informacije, izkušnje, načrtovali in pripravljali skupne dejavnosti, se soočali z izzivi okoljske vzgoje, organizirali terensko delo in premagovali jezikovne ovire. Naša komunikacija bo potekala trojezično, v slovenščini, češčini in angleščini.

Navdih za zeleno evropo 2

Evropa, predvsem njen zahodni in osrednji del, sodi med tista področja našega planeta, ki so najbolj onesnažena zaradi vpliva človekove dejavnosti na naravo. Podnebne spremembe in degradacija okolja predstavljajo resno grožnjo Evropi in celemu svetu. Leta 2019 je EU predstavila »zeleni dogovor za Evropo«. Za izvedbo ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti gospodarstva EU v zdravem okolju je potrebno izobraževati državljane ne glede na starost in meje, kar odraža že ime projekta.