Navdih za zeleno evropo 2

Evropa, predvsem njen zahodni in osrednji del, sodi med tista področja našega planeta, ki so najbolj onesnažena zaradi vpliva človekove dejavnosti na naravo. Podnebne spremembe in degradacija okolja predstavljajo resno grožnjo Evropi in celemu svetu. Leta 2019 je EU predstavila »zeleni dogovor za Evropo«. Za izvedbo ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti gospodarstva EU v zdravem okolju je potrebno izobraževati državljane ne glede na starost in meje, kar odraža že ime projekta.