Cilji projekta

 
S skupnim projektom želimo omogočiti in podpreti sodelovanje, prijateljstvo med učenci in delavci partnerskih šol ter deliti naša spoznanja s širšo javnostjo. Naš dolgoročni cilj je sodobna evropska šola, odprta za inovacije v evropskem prostoru.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo smo

 

V projekt s češko šolo ZŠ Armenska 21 iz Brna smo vključeni kot partnerska šola. Z Osnovne šole Antona Ukmarja sodeluje 6 zaposlenih:

  • Andrej Mlinar, ravnatelj
  • Patricija Kravanja, učiteljica slovenščine – vodja projekta
  • Vučko Daničič, računalničar – skrbnik za eTwinnig
  • Gaja Jenko, učiteljica biologije – odgovorna za okoljsko vzgojo
  • Sandra Mihalič, učiteljica športa – gibanje in zdravo življenje
  • Kristina Vižintin, računovodja

 Vključenih je 20 učencev iz 5. in 6. razreda.

OŠ Antona Ukmarja Koper

in

ZŠ Armenska 21                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalne kompetence

 

Sodelujoči bomo za delo uporabljali spletno platformo eTwinning. V varnem virtualnem učnem okolju TwinSpace se bomo srečevali sodelujoči učenci in mentorji. Izmenjavali si bomo informacije, izkušnje, načrtovali in pripravljali skupne dejavnosti, se soočali z izzivi okoljske vzgoje, organizirali terensko delo in premagovali jezikovne ovire. Naša komunikacija bo potekala trojezično, v slovenščini, češčini in angleščini.