Cilji projekta

 
S skupnim projektom želimo omogočiti in podpreti sodelovanje, prijateljstvo med učenci in delavci partnerskih šol ter deliti naša spoznanja s širšo javnostjo. Naš dolgoročni cilj je sodobna evropska šola, odprta za inovacije v evropskem prostoru.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo smo

 

V projekt s češko šolo ZŠ Armenska 21 iz Brna smo vključeni kot partnerska šola. Z Osnovne šole Antona Ukmarja sodeluje 6 zaposlenih:

  • Andrej Mlinar, ravnatelj
  • Patricija Kravanja, učiteljica slovenščine – vodja projekta
  • Vučko Daničič, računalničar – skrbnik za eTwinnig
  • Gaja Jenko, učiteljica biologije – odgovorna za okoljsko vzgojo
  • Sandra Mihalič, učiteljica športa – gibanje in zdravo življenje
  • Kristina Vižintin, računovodja

 Vključenih je 20 učencev iz 5. in 6. razreda.

OŠ Antona Ukmarja Koper

in

ZŠ Armenska 21