Arhivi Kategorije: Nekategorizirano

Cilji projekta

S skupnim projektom želimo omogočiti in podpreti sodelovanje, prijateljstvo med učenci in delavci partnerskih šol ter deliti naša spoznanja s širšo javnostjo. Naš dolgoročni cilj je sodobna evropska šola, odprta za inovacije v evropskem prostoru.