Digitalne kompetence

Sodelujoči bomo za delo uporabljali spletno platformo eTwinning. V varnem virtualnem učnem okolju TwinSpace se bomo srečevali sodelujoči učenci in mentorji. Izmenjavali si bomo informacije, izkušnje, načrtovali in pripravljali skupne dejavnosti, se soočali z izzivi okoljske vzgoje, organizirali terensko delo in premagovali jezikovne ovire. Naša komunikacija bo potekala trojezično, v slovenščini, češčini in angleščini.